Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van het opstellen van deze website kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden en / of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van deze website al dan niet afkomstig van derden kan Karin van der Willigen Makelaardij op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld. Aan de maten, tekeningen en de teksten van de woningen kunnen tevens geen rechten worden ontleend. Deze gegevens zijn slechts informatief bedoeld en Karin van der Willigen Makelaardij behoudt zich het recht voor om de gegevens te wijzigen of aan te passen.