Op 1 juli 2021 komt er een nieuwe versie van het taxatierapport met meer bouwkundige onderdelen daarin, daarom heb ik besloten om per die datum niet meer te taxeren volgens die nieuwe versie via het NWWI.

Waarschijnlijk komt er ook nog een beperkte versie naast, de bureauwaardering, daar komt nog nadere uitleg over of ik die versie wel ga uitvoeren.

De prijs van een taxatierapport wordt waarschijnlijk hoger per 1 juli 2021.

Mocht u een taxatie nodig hebben, misschien is het dan handig om deze voor 1 juli 2021 in te voeren in het systeem van NWWI, dan valt u nog onder de huidige versie. Het taxatierapport is namelijk een half jaar geldig.